Arhiva Electronica de Garantii Imobiliare

Arhiva Electronica de Garantii Imobiliare constituie un sistem de evidență a priorității ipotecilor mobiliare și de publicitate, structurat pe persoane și bunuri, care asigură înregistrarea operațiunilor privind ipotecile mobiliare, a operațiunilor asimilate acestora, a altor drepturi prevăzute de lege, precum și publicitatea operațiunilor juridice prevăzute de lege.

Servicii:
Contract pe termen lung care include refacere identitate vizuală online, strategie comunicare corporate, marketing, relații cu presa, comunicare în social media, content website.

Share with friends