Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate *(denumită în continuare ‘Informare’) și Respectarea protecției datelor cu caracter personal conform regulamentului 679 / 27 Aprilie 2016 *(denumit în continuare ‘Regulament’)

XPERT IDEAL S.R.L., cu sediul în Bucuresti, Sector 2, Strada Nada Florilor, Nr. 6, înregistrată la registrul Comerțului sub nr. J40/19537/2008, cod unic de înregistrare 24763255, denumită în continuare OPERATOR.

Mai jos aveți angajamentul nostru privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Am făcut tot posibilul ca informațiile să fie clare și concise. Dacă aveți totuși întrebări în legătură cu cele prezente în Informare atunci vă rugăm să ne contactați.

XPERT IDEAL S.R.L., ca proprietar și administrator al acestui site *(denumit în continuare ‘Site’), anume www.whitepr.ro, reprezentată legal de doamna Lavinia Pavel în calitate de administrator, vă aduce la cunoștință următoarele :

Articolul 1. Informații pe care le colectăm/prelucrăm:

Art. 1.1. Prin intermediul acestui Site Operatorul prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal:

a) Date de identificare persoană vizată : Nume, Prenume , Adresa E-mail, Telefon;
b) Alte informații : Subiectul mesajului, Mesajul dumneavoastra.

Articolul 2. Școpul și momentul prelucrării datelor:

Art. 2.1. Scopul prelucrării datelor menționate la Art. 1 este inițierea, stabilirea, menținerea sau reluarea relației comerciale între noi, ca Operator, și persoana juridică / fizică (ca potențial beneficiar) pe care o reprezentați prin intermediul comunicărilor realizate telefonic, prin email, oricare dintre formularele prezente în site.

Art. 2.2. Astfel, concret, Operatorul prelucrează datele cu caracter personal pentru a :

a) furniza sau cere informații necesare etapei pre-contractuale în vederea accesării serviciilor/produselor oferite de Operator;
b) Cere informații pentru reluarea relației sau menținerea relației comerciale/contractuale, inclusiv prin executarea obligațiilor asumate de Operator;
c) Trimite oferte / informații personalizate realizate numai la cerere;
d) Îndeplinirea unor obligații legale, dacă acestea există, la cererea instituțiilor și autorităților competente, sau automat dacă legea prevede expres astfel de obligații.

Art. 2.3. Datele cu caracter personal sunt prelucrate numai după ce ați fost înștiințat în legătură cu drepturile de care beneficiați dar și grija noastră pentru protecția datelor cu caracter personal.

Art. 2.4. Momentul inițial al prelucrării datelor este la cel al completării oricărui formular din Site iar datele prelucrate sunt necesare pentru a îndeplini scopurile menționate mai sus.

Art. 2.5. Prin ‘Prelucrare’, în acest caz, ne referim la : colectare, înregistrare, stocare, consultare, ștergere.

Art. 2.6. Indiferent de modalitatea prin care intrăm în posesia datelor cu caracter personal care vă privesc, fie că le trimiteți direct prin email, printr-un formular de contact de pe site, ori telefonic, vom aplica același angajament de confidențialitate și vom depune toate eforturile rezonabile pentru păstrarea securității și confidențialității acestora.

Articolul 3. Temeiul legal al prelucrării

Art. 3.1. Conform Regulamentului 679 / 27 Aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal temeiul legal al prelucrărilor noastre este :

a) Art. 6 Lit. B din Regulament pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de la Art Art.1.1. conform scopurilor de la 2.2. Literele A, B si C din prezenta Informare;
b) Art. 6. Lit. C din Regulament pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de la Art. 1.1. conform scopurilor de la Art. 2.2. Litera D din prezenta Informare.

Articolul 4. Diseminare/Divulgare

Art. 4.1. Datele cu caracter personal oferite de dumneavoastră nu vor fi diseminate, divulgate prin transmitere, oferite, transferate, puse la dispoziție, comercializate, niciunei terțe entități fără acordul dumneavoastră.

Art. 4.2. Singurul mod în care datele cu caracter personal oferite vor fi împărtășite cu terțe entități, fără să vă fie cerut acordul, este în cazul îndeplinirii unor obligații legale. Acestea vor fi furnizate numai la cererea autorităților/institutiilor competente și automat numai în cazul în care legea ne obligă expres în acest sens.

Articolul 5. Responsabilitatea transmiterii informațiilor

Art. 5.1. În momentul furnizării datelor cu caracter personal, indiferent de modalitatea prin care o faceți, confirmați faptul că ne furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal, iar, dacă ne furnizați datele cu caracter personal ale unei terțe persoane atunci aveți dreptul și consimțământul lor să o faceți.

Art. 5.2. Mai mult, confirmați că aveți 16 ani împliniți. În cazul în care nu ați împlinit încă vârsta de 16 ani vă rugăm să nu trimiteți informații cu caracter personal ci să discutați înainte cu unul dintre părinții dumneavoastră.

Articolul 6. Alte drepturi și informații privind prelucrările de date cu caracter personal

Art. 6.1. Datele cu caracter personal vor fi stocate pe o perioadă de 24 luni de la data trimiterii ofertei / solicitării informatiilor/serviciilor noastre, perioadă ce va fi prelungită cu durata contractelor/colaborărilor pe care le vom derula împreună.

Art. 6.2. Aveți dreptul să aflați ce fel de date deținem despre dumneavoastră ca persoană vizată (dacă aveți această calitate), aveți dreptul să solicitați rectificarea, ștergerea datelor sau restricționarea prelucrării (adică să vă opuneți prelucrării datelor în scopurile menționate ori numai pentru o parte dintre acestea), aveți dreptul la portabilitatea datelor deținute de noi.

Art. 6.3. Aveți dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere dacă considerați că drepturile v-au fost încălcate.

Art. 6.4. Dacă nu sunteți de acord să furnizați aceste date, nu completați formularul de contact, nu le trimiteți prin poșta electronică. Ne puteți suna direct pe unul dintre numerele de contact afișate pe site, ne puteți cere informațiile vizate și tot atunci ne puteți spune că nu doriți să reținem informațiile disponibile (numărul de telefon și numele, dacă l-ați comunicat).

Art. 6.5. Nu exista un proces decizional automat de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care vă privesc. Nu folosim sisteme automate de decizie.